Etusivu

Future School Research Center (FSR) on Oulun yliopistossa toimiva kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima monitieteinen tutkijayhteisö. FSR:n toiminta tähtää henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Keskuksen tavoitteena on

– tutkia, kokeilla ja vaalia innovatiivisia, tulevaisuusorientoituneita pedagogisia käytänteitä,
– kehitää tutkimustietoon pohjautuvaa oppimisen ja opettamisen kulttuuria,
– perehtyä tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin pedagogisessa toimintaympäristössä,

tuottaa tulevaisuuden oppimiseen liittyvää korkeatasoista tutkimustietoa sekä
– julkaista alaan liittyvää tietoutta kasvatusalan toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

FSR:n tieteellisenä johtajan toimii professori, dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki. Yksikön toiminta koostuu täydentävällä rahoituksella toteutettavista hankkeista, budjettirahoituksella tehtävästä tutkimustyöstä ja opinnäytteistä.

Merkittäviä kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Oulun kaupungin opetustoimi, Helsingin Yliopisto / CICERO Learning, Opetushallitus sekä tiedekeskus Heureka. Hankkeiden kautta yhteistyötä tehdään myös useiden innovatiivisten yritysten kanssa, kuten Polar Electro Oy, Microsoft, Nokia, NCC ja Elisa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. ETEN, European Teacher Education Network, järjestön kanssa. Tähän verkostoon kuuluu noin 50 yliopistoa Euroopasta ja USAsta.

Meneillään olevia Euroopan sosiaalirahaston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamia FSR-hankkeita ovat Future School 2nd Wave 2011-2013 -hanke. Hankkeessa on kolme osaprojektia: Media Education in FutureSchool, TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt sekä Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa – Oppimisympäristöjen moniteknologinen havainnointi ja analyysi.

Päättyneitä hankkeita ovat Future School Research 1st Wave 2009-2011, joka sisälsi kolme osaprojektia: Literacy in the 21st Century, FutureStep sekä FutureStory; OPTEK – Opetusteknologia koulun arjessa (TEKES); Liikkeelle! (OPH) sekä Suuntana tulevaisuus (OUKA).


Kasvatustieteiden tiedekunta, Yliopistokatu 9, 90014 Oulun yliopisto

fsr(at)oulu.fi

Olemme myös Facebookissa!

Mainokset