Vanhat

26.3.2012

Oma-aloitteinen ja yhteistyöhaluinen graduntekijä, tervetuloa tekemään opin­näytetyötäsi Future School Research 2nd Wave (2011–2013) -hankkeen osatutkimuksessa   ”Media Education in Future­School – Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä”.  Graduntekijänä osallistut tutkimuksen suunnitteluun, toteutuk­seen ja raportointiin yhteis­työssä FSR:n kanssa. Työn sisältöohjaajana toimii osahankkeen projektitutkija, mutta vastaat itsenäisestä opinnäytetyön kirjoittamisesta graduryhmässäsi.
Otathan rohkeasti yhteyttä myös lisätietoja toivoessasi sähköpostilla 2.4.2012 mennessä! Laura Palmgren-Neuvonen, laura.palmgren-neuvonen(at)oulu.fi

22.3.2012

Kaksikymmentäyksi ESFCoNet-verkoston edustajaa vierailee Ritaharjun koulussa 23.3.2012. Euroopan Sosiaalirahaston edustajia tulee mm. Italiasta ja Liettuasta. Mukana on myös edustajia Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä ELY-keskuksesta. Vierailijat tutustuvat Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan FSR Second Wave -hankkeeseen sekä Ritaharjun kouluun ja sen toimintaan.

Maaliskuu 2012

Second Wave -hanke on päässyt mukavasti käyntiin. Osahankkeiden toiminta- ja tutkimussuunnitelmia on tarkennettu ja yhteistyöverkostoa luotu, ja kevään mittaan käynnistyy useampia kenttätutkimuksia, joiden tulosten perusteella tulevaisuuden kouluun voidaan luoda uusia kehittyneitä oppimisympäristöjä.

kOuluTV – silta yli mediakuilun -osahankkeen toimintaan on lähtenyt mukaan jo liki parikymmentä Oulun ja lähiseutujen koulujen opettajaa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestyi Ritaharjussa 23.2. Antti Vehkaperän toteuttaman perehdytyksen ja koulutuksen merkeissä. Toiminnan tavoitteena edistää vuorovaikutteisuutta hyödyntävien medioiden käyttöä opetuksen tukena ja saada mediakasvatus osaksi tulevaisuuden koulun kaikkea toimintaa. Digivideoita ja -tarinoita tekemällä ja julkaisemalla lapset ja nuoret saavat tilaisuuden oppia paitsi kuvallisten digimediatekstien tuottamisen taitoja, myös kriittistä ja vastuullista otetta median käyttöön. kOuluTV-opettaja verkostossa pyritään lisäksi kehittämään tuottamiseen ja julkaisemisen toimintamalleja ja käytänteitä.

Ylivieskan osahankkeessa tutkitaan nonformaalien kasvattajien mediakasvatuksen ja verkkotyöskentelyn taitoja ja kehitetään moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn toimintamalleja yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisotoimen MoVe-hankkeen kanssa. Toiminta etenee nonformaaleille kasvattajille suunnatun kyselyn muodossa kevään aikana.

TeknoLiteracy-osahanke käynnistyi vuodenvaihteessa. Kevään aikana tutkitaan kolmessa oululaisessa koulussa uuden liikuntateknologian hyödyntämistä lasten oppimisympäristöissä fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmasta.

Neljäntenä käytännön toimiin ryhtyy osahanke, jossa kehitetään moniteknologista havainnointi- ja analyysijärjestelmää. Laitteiston kokoonpano on valmistumassa, ja järjestelmää pilotoidaan kevään aikana TeknoLiteracy-osahankkeen tutkimuksissa, joista saatavan palautteen ja kokemusten perusteella ohjelmistoa vielä kehitetään edelleen.

Tammikuu 2012

Päivi Jokisen Pro Gradu – tutkielma valmistui Joulukuussa 2011. Tutkielman sisältöön voit tutustua oheisesta linkistä:

Jokinen, P. (2011) Lukemaan oppijan kolmas tila – Monikulttuurisen lapsen identiteetin rakentuminen kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä. Oulun yliopisto.

Vuoden vaihtuessa FSR 1st Wave -hanke päättyi. Tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkuu kuitenkin edelleen uusissa hankkeissa. FSR 2nd Wave -hankkeen toinen osahanke ”TeknoLiteracy – lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt” käynnistyi tammikuussa. Kevään 2012 aikana tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy esi- ja alkuopetusikäisten lasten hyvinvoinnin lisäämiseen uuden liikuntateknologian oppimisympäristöissä ja syksyllä 2012 kehitetään NFC-teknologian hyödyntämistä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa monikielisyyden näkökulmasta. kOulu-TV:n kehittämistyötä on jatkettu yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa.

Koulujen rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Marraskuu 2011

Future School Research 1st Wave -hankkeen päätösseminaari järjestettiin 16.11.2011 Oulun yliopiston Ympäristötietotalossa. Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia Keynote-puheenvuoroja, työskenneltiin teemaryhmissä sekä tutustuttiin Teknotorin antiin. Seminaariin osallistui yhteensä 117 kasvatus- ja opetusalan toimijaa. Voit tutustua tarkemmin seminaarin ohjelmaan, sisältöihin ja esityksiin osoitteessa www.oulu.fi/ktk/fsr/seminaari.

Seminaarissa julkaistiin hankkeen tutkimus- ja kehittämistyöstä kertova kirja ”Tulevaisuuden koulua kehittämässä – Uusi teknologia haastaa ja inspiroi”. Kirjasta on painettu 200 kpl:n painos ja se on julkaistu myös verkossa osoitteessa: www.oulu.fi/ktk/fsr/kirja. 1st Wave -hanketta ollaan parhaillaan päättämässä, mutta 2nd Wave jatkaa tutkimus- ja kehittämistyötä tärkeiden asioiden parissa edelleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella (ELY).

Lokakuu 2011

Jaana Tolosen Pro gradu -tutkielma ’Pedagogiset digitarinat – Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla?’ on valmistunut. Tutkimuksessa kuvaillaan opiskelijoiden reflektiota digitarinoiden tekemisestä Oulun yliopistossa lukuvuonna 2010–2011. Lue koko työ tästä.

Syyskuu 2011

TIEDOTE

Future School Research Second Wave -hanke käynnistymässä

Euroopan Sosiaalirahaston sekä Oulun kaupungin rahoittama FSR Second Wave -tutkimushanke toteutetaan 1.9.2011-31.12.2013 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Future School Research Centerin ja teknillisen tiedekunnan sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön yhteistyönä. Tutkimushanketta koordinoi Future School Research Center.

Uusi monitieteinen hanke jatkaa ja täydentää FSR First Wave 2009-2011 -hankkeen toimintaa. Tämän Second Wave -hankkeen tavoitteena on edistää monin tavoin tulevaisuuden tekijöiden uuden ajan kansalaistaitojen, media- ja oppimisen taitojen, kehittymisen edellytyksiä, mikä tukee lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ehkäisee mediasyrjäytymistä uudenlaisissa toimintaympäristöissä.

Hankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuvia innovatiivisia ja luovia opetusmenetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla koulu ja muut kasvattajat pystyvät vastaamaan muuttuvan ajan, työelämän ja kulttuurin tuomiin haasteisiin. Hankkeen avulla pyritään lisäämään opettajien ja kasvattajien mediakasvatus- ja verkkotyötaitoja ja siten tarjoamaan heille eväitä ohjata lapsia osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen medioiden maailmassa. Monitieteisten ja -ammatillisten toimijoiden tutkimuksellisena yhteistyönä kehitettävillä toimintamalleilla pyritään myös kuromaan umpeen sukupolvien välille syntynyttä mediakuilua.

Toisen aallon projektit:

1. Media Education in FutureSchool (professori Riitta-Liisa Korkeamäki, KT Reetta Leppälä)
a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä
b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä

2. TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt
(professori Riitta-Liisa Korkeamäki, professori Jukka Riekki), alkaa 1.1.2012

3. Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa –
Oppimisympäristöjen moniteknologinen seuranta ja analyysi (tutkijatohtori FT Seppo Laukka)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Laura Palmgren-Neuvonen, KM
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi
puhelin (08) 553 3713

Projektin vastuullinen johtaja
Riitta-Liisa Korkeamäki, professori, dekaani
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
riitta-liisa.korkeamaki@oulu.fi

Elokuu 2011

FSR 1st Wave -hanke on aloittanut jälleen toimintansa elokuun alussa. Syksyllä keskitytään loppuseminaarin valmisteluun ja kirjan kirjoittamiseen. Hanke päättyy 31.12.2011. Kesän aikana selvisi, että uusi hankehakemus hyväksyttiin ja FSR Second Wave -hanke käynnistyy 1.9.2011 alkaen. FSR 2nd Wave laajentaa koulun kehittämistä, ja toimintaan osallistuu yhä monitieteisempi ja -ammatillisempi tutkija- ja kehittäjäverkosto.

Toukokuu 2011

FSR 1st Wave -hankkeen päätösseminaari ’Millaista on tulevaisuuden koulu pedagogiikka’ järjestetään Oulun yliopistossa 16.11.2011, Tietotalo 2:ssa. Lisätietoa seminaarista löytyy osoitteesta www.oulu.fi/ktk/fsr/seminaari. Tervetuloa jättämään esityksiä Teknotorille ja posterinäyttelyyn osoitteessa www.oulu.fi/ktk/fsr/seminaari/ehdotus!

Toukokuussa hankkeessa on kirjoitettu kirjaa hankkeen tuloksista, mutta myös kouluilla on ollut edelleen paljon käytännön toimintaa. Digitarinoita on tehty niin pienten kuin isojen oppilaiden ja heidän opettajiensa kanssa. Hanke osallistuu Vaasassa 24.5.-27.5. järjestettävään seminaariin Nordiskt symposiusm Skriftpraktiker hos barn och unga.

Ajankohtaista-palsta hiljenee kesän ajaksi. FSR-tiimi toivottaa kaikille aurinkoista kesää!

Huhtikuu 2011

Hanke osallistui jo perinteeksi muodostuneille ITK-päiville Hämeenlinnassa 6.-8.4.2011, jossa hanketta edustivat Marja Hytönen ja Laura Palmgren-Neuvonen. ITK-seminaarissa esiteltiin sekä FutureStep että Literacy in the 21st Century -hankkeiden tuloksia. Laura Palmgren-Neuvonen esitteli ITK-tutkijatapaamisessa myös väitöskirjatutkimustaan digitaalisesta videotuotannosta ja oppimismotivaatiosta.

Huhtikuussa Ritaharjun koulussa tehdään digitarinoita esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa. FutureStep-hankkeessa suosituimmaksi fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoiksi kouluissa ovat muodostuneet Wii-välituntiliikunta ja aktiivisuusmittarit. Wii-välituntiliikuntapelit ja aktiivisuusmittarit ovatkin olleet lainatuimpia välineitä. FSR-hankkeessa keskitytään loppukevät artikkeleiden ja tulevan FSR-julkaisun kirjoittamiseen. Myös syksyllä järjestettävän lopetusseminaarin suunnittelu on käynnistynyt. Varmistettuja Keynote-puhujia ovat professori Jackie Marsh ja professori Marja Kankaanranta. Lisätietoa seminaarista ja seminaarin ohjelma julkaistaan lähiaikoina näillä sivuilla.

Maaliskuu 2011

FSR-hankkeen kehitys- ja tutkimustoimintaa esiteltiin kahdessa kansainvälisessä konferenssissa:

SITE (Society for Information Technology & Teacher Education International Conference),
Nashville, Tennessee, USA, 7.-11.3.2011
Konferenssin verkkosivut: http://site.aace.org/conf/

EETC (Early Education and Technology for Children), 2.–4.3.2011, Salt Lake City, USA
Konferenssin verkkosivut: http://www.eetcconference.org/

FSR Centerin tutkija Laura Palmgren-Neuvonen esitteli myös SITE-konferenssissa väitöskirjatutkimustaan otsikolla: ’Acquiring learning skills by making movies – DV production in mother tongue education’.

Henna Mikkola esitteli SITE-konferenssissa FutureStep-hankkeen tutkimusta askelmittareista lasten liikunta-aktiivisuuden edistäjänä otsikolla: ’Pedometer intervention among 4th graders – Pedometers as pedagogical practice to enhance children’s wellbeing in formal and informal contexts’ ja EETC-konferenssissa dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki esitteli Literacy in the 21st Century -hankkeen tutkimusta otsikolla: ’How sixth graders assisted the first graders in learning literacy and producing text with computers’.

Helmikuu 2011

Pedapäivä II järjestetään 24.2.2011 Ritaharjun monitoimitalossa Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin opetustoimen yhteistyönä.

Anna-Emilia Peltoperän ja Henna Koivikon Pro gradu -tutkielma valmistui helmikuussa.  Anna-Emilia ja Henna käsittelevät tutkimuksessaan lasten liikuntamotivaatiota ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana. Pro gradu on toteutettu yhteistyössä FutureStep-hankkeen kanssa. Lue koko työ täältä:

Maailma liikkuu – ihminen ei? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

Tammikuu 2011

FSR Center toivottaa hyvää alkanutta vuotta kaikille! Future School Research 1st Wave -hankkeessa käynnistyi viimeinen vuosi. Vuosi tuo tullessaan monia mielenkiintoisia tapahtumia. Ensimmäinen niistä on 24.2.2011 järjestettävä Pedapäivä Ritaharjun monitoimitalossa, klo 11.15-16.00.

Pedapolis on Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on edistää Oulun seudun kasvatus- ja kulttuurialan koulutuksen yhteistyötä tutkijoiden ja tekijöiden välillä. Taustalla on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun kaupungin opetustoimen pitkäaikainen ja vahva yhteistyö. Se sai entistä konkreettisemman muodon, kun osapuolten välille perustettiin Pedapolis–yhteistyöfoorumi vuonna 2007. Oulun yliopiston 50 –vuotisjuhlavuonna 2008 järjestettiin Tiedepäivien yhteydessä ensimmäinen Pedapäivä, joka käynnisti opettajille, tutkijoille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnatun pedagogisen seminaariperinteen.

Seuraava Pedapäivä II järjestetään 24.2.2011 klo 11.15-16.00 Ritaharjun monitoimikeskuksessa.

Lisätietoja löydät osoitteestan: http://pedapolis.com/.

Joulukuu 2010

Future School Research 1st Wave -hankkeessa on joulukuussa lopeteltu tutkimus- ja kehitystoimintaa kouluilla, kirjoitettu väliraporttia sekä suunniteltu kevään Pedapolis-seminaaria, joka järjestetään 24.2.2011 Ritaharjun monitoimikeskuksessa. FutureStep-hankkeessa kirjoitettu Artikkeli ’Pedometer intervention among 4th graders – Pedometers as pedagogical practise to enhance children’s wellbeing in formal and informal contexts’ hyväksyttiin SITE-konferessiin (Society for Information Technology & Teacher Education International Conference). Myös FSR Centerin OPTEK-hankkeen tutkija Laura Palmgren-Neuvosen artikkeli ’Acquiring learning skills by making movies – DV production in mother tongue education’ hyväksyttiin SITE-konferenssiin. Molemmat artikkelit hyväksyttiin kokeimpaan kategoriaan (Full Paper – Book).

Future School Research Centerin henkilökunta kiittää kaikkia yhteistyökumppaineita vuodesta 2010 ja toivottaa rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2011.

Marraskuu 2010

Future School Research Center ja 1st Wave-hanke osallistuivat marraskuussa Kasvatustieteen päiville Rovaniemellä (25.11.-26.11.). 1st Wave-hanke esitteli tutkimus- ja kehitystyötään posterinäyttelyssä ’ActiveAquarium – Virtuaaliakvaario oppilaiden liikunta-aktiivisuuden heijastajana’ ja ’Literacy in the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito’ -postereilla. Lisäksi FSR Centerin tutkija Laura Palmgren-Neuvonen esitteli väitöskirjatutkimustaan ’Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – tieto- ja viestintätekniikan innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa’ mediakasvatuksen teemaryhmässä. Jaana Tolonen esitteli myös omaa Pro gradu -tutkimustaan ’Ikitarinoista digitarinoihin – reflektio oppimisen edistäjänä digitarinaprojektin aikana’ mediakasvatuksen teemaryhmässä.

FutureStep-hanke järjesti 30.11.2010 Oulun kaupungin opetustoimen ja Polar Electro Oy:n kanssa ’Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa’ koulutuksen opettajille Metsokankaan koululla. Koulutukseen osallistui 30 luokanopettajaa / liikunnanopettajaa.

Lokakuu 2010

Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalvelut järjestivät kansainvälisen EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan liittyvän CEDEFOP-asiantuntijavierailun opetusalan kehittäjille Oulussa 4.–8.10.2010. Vierailun tarkoituksena oli kehittää eurooppalaista opettajille suunnattua täydennyskoulutusta ja vaihtaa kokemuksia aihealueesta. Future School Research Center ja Future School Research 1st Wave 2009-2011 -hanke esittelivät toimintaansa vieraille.

Syyskuu 2010

Anna Kaivosojan Pro gradu -tutkielma valmistui toukokuussa. Anna on käsitellyt tutkimuksessaan verkkonuorisotyöntekijöiden käsityksiä työn haasteista ja mahdollisuuksista. Lue koko työ täältä:

Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä. Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista..”

Elokuu 2010

Toiminta käynnistyi FSR-hankkeessa jälleen kesäloman jälkeen. Hankkeessa on tapahtunut kesän aikana henkilöstomuutoksia. Projektitutkija Marja Hytönen (Literacy in the 21st Century -hanke) palasi äitiyslomalta ja projektitutkijana hänen sijaisenaan toiminut Mari Pitkänen siirtyi uusiin tehtäviin. Future School Research 1st Wave -hankkeen projektipäällikö Kari Kumpulainen siirtyi Kokkolan yliopistokeskuksen johtajaksi elokuun alusta lähtien. Hanketoiminta jatkuu ennallaan. Syksyn 2010 aikana FSR-hankkeessa keskitytään tutkimusartikkeleiden kirjoittamiseen.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: