ActiveAquarium

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin yhteistyössä Teknillisen tiedekunnan ja Polar Electro Oy:n kanssa liikkumisen määrää mittaavan ja visualisoivan järjestelmän yhteyttä alakoulun oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen, -motivaatioon ja tavoiteorientaatioon. ActiveAquarium on tietokoneessa toimiva virtuaalinen akvaario, jonka kala-avattaret heijastavat oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Fyysistä aktiivisuutta mitataan ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla, josta aktiivisuusdata siirretään liikuntapäiväkirjaan (polarpersonaltrainer.com) verkossa. ActiveAquarium-ohjelma hakee aktiivisuusmittaria käyttäneiden aktiivisuuden päiväkirjasta ja heijastaa aktiivisuuden visuaalisesti käyttäjän kalaan.

Kehitystyö akvaarion osalta jatkuu vielä Teknillisessä tiedekunnassa ja tulevaisuudessa akvaario tulee toimimaan yhdessä uuden aktiivisuusmittarin kanssa. Voit lukea lisää ActiveAquarium-kehitystutkimuksesta verkkojulkaisun luvusta ’FutureStep – teknologia liikunta-aktiivisuuden edistäjänä koulussa’.

Katso video akvaarion toiminnasta:

Materiaalia:

Pro gradu -tutkielma ’Maailma liikkuu – ihminen ei? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana’

Mainokset
%d bloggers like this: