Aktiivisuusmittaus

Aktiivisuusmittaus soveltuu päivittäisen aktiivisuuden mittaamiseen ja kannustaa erityisesti lisäämään terveysliikuntaa, kuten koulumatkojen kulkemista kävellen tai pyöräillen. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen on olemassa ranteessa pidettäviä aktiivisuusmittareita sekä vyötäröllä pidettäviä askelmittareita.

Aktiivisuusmittareista

Päivittäisellä aktiivisuudella on tutkitusti terveyttä edistävä vaikutus hyvinvointiin. FutureStep-hankkeessa tutkimus- ja kehitystyö aloitettiin käyttämällä yläkouluikäisten oppilaiden kanssa Polar FA20 aktiivisuusmittaria (FirstStep-projekti) tavoitteena motivoida nuoria liikkumaan enemmän. Hankkeen aikana luotiin seuraavat toimintamallit kouluun:

1) Aktiivisuusmittari osana liikunnan ja terveystiedon opetusta
2) Aktiivisuusmittari itsenäisen liikunnan apuvälineenä
3) Aktiivisuusmittari oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukitoimena.

Aktiivisuusmittari mittaa aktiivisuutta käden liikkeestä ja sopii hyvin esimerkiksi kävelyyn, hölkkään ja juoksuun, ilmoittaen käyttäjälle päivittäisen aktiivisen ajan keston, kuljetun matkan, kulutetut kalorit. Lisäksi Training mode -toiminnolla kello ilmoittaa aktiiviset askeleet sekä liikunnan intensiteetin (kunto- ja terveysliikunta).  Vinkkejä aktiivisuusmittarin hyödyntämiseen löytyy FirstStep-loppuraportista  ja edu.fi-sivustolta.

Aktiivisuusmittarista on mahdollisuus siirtää tiedot FlowLinkin avulla PolarPersonalTrainer (PPT) -verkkopäiväkirjaan. Verkkopalvelussa on mahdollista seurata omaa liikkumistaan pitemmällä aikavälillä sekä olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, mutta PPT on suunniteltu henkilökohtaiseen käyttöön,  eikä palvelussa esimerkiksi ole ryhmänhallintaan liittyviä työkaluja.  Verkkopalvelu on kuitenkin toimiva yksittäisten oppilaiden kanssa, sillä se mahdollistaa vuorovaikutuksen aikuisen ja nuoren välillä. Hankkeen aikana markkinoille on tullut myös koulukäyttöön suunniteltu Polar Active -aktiivisuusmittari ja Polargofit -verkkopäiväkirja. Polar Active mittareita on hankittu Oulun kaupungin opetustoimelle, joka lainaa niitä halukkaille opettajille.Alla listattu hankkeen aikana tuotettua materiaalia.

Materiaalia aktiivisuusmittareista:

FirstStep-yhteistyöprojektin (NLAL) -raportti
FA20-pikaohje
Terveystieto 3, oppilaan ohje
Terveystieto 3, FA 20 -koontidiat
Laitelainapohja
Harjoituskalenteri liikuntatunnille FA20

Yliopistolta on lainattavissa 10 kpl FA20-aktiivisuusmittareita ja Oulun kaupungin opetustoimella Polar Active -aktiivisuusmittareita 20 kpl.

Lainausta hoitaa Oulun opetustoimessa:

Oulun kaupungin opetustoimi
Taka-Lyötyn katu 4, 4. krs
PL 17
90015 OULUN KAUPUNKI

puh. (08) 558 49052
Kaisu Siltala

puh.  (08) 558 49054
Helena Laurila

Askelmittarit

Aiempien tutkimusten mukaan askelmittarin käytöllä voi olla yhteys lisääntyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen. Positiivisia vaikutuksia saadaan erityisesti silloin kun asetetaan jokin askeltavoite. (Bravata et al., 2007; Richardson et al., 2008).  UKK-instituutin suositusten mukaan riittävä, terveyttä edistävä askelmäärä on vähintään 10 000 askelta päivässä.

FutureStep-hankkeessa askelmittareita on hyödynnetty alakouluikäisten lasten kanssa. Askelmittari on helppokäyttöinen, minkä vuoksi se soveltuu käytettäväksi myös pienempien lasten kanssa. Ongelmana askelmittarissa on se,  että lapset monesti unohtavat mittarin kotiin, koska sitä pidetään vyötäröllä.  Askelmittaria voi hyödyntää esimerkiksi lyhyempinä ajanjaksoina oppilaiden kanssa ja sen voi integroida myös muihin oppiaineisiin. Askelmittarissa on myös mahdollista tehdä pidempiaikaista aktiivisuuden seurantaa oppilaiden kanssa mukana tulevassa Health management -ohjelmassa, jonka avulla voi seurata askeleiden määrää niin päivä-, viikko- kuin kuukausitasolla.

Omron Walking Style Pro askelmittarin ominaisuudet:

• Kiihtyvyysanturitekniikalla varustettu askelmittari
• Laskee askeleet ja aerobiset askeleet
• Mittaa välimatkan, ajan ja energiankulutuksen
• Muisti: mittarin näytöllä 7 pv, tietokoneelle siirrettäessä 41 pv
• Pieni, kevyt sekä helppo käyttää
• Toimii taskussa, laukussa tai vyötäröllä
• Helppo liitäntä tietokoneen USB-väylään

Sisältää Omronin Healt management -tietokoneohjelman.

Yliopistolta on lainattavissa 30 kpl Omron Walking Style Pro askelmittareita ja Health management -ohjelmistoja.

Materiaalia askelmittareista:

Askelmittarin pikaohje

Askelmittarin hyödyntämiseen koulussa löytyy materiaalia myös kattavalta edu.fi-sivustolta.

Mainokset
%d bloggers like this: