GPS-paikannus

GPS-paikannus tarkoittaa paikanmääritystä satelliittijärjestelmän avulla. Sen hyödyntäminen osana opetusta antaa mahdollisuuksia retkeilyyn ja suunnistukseen. Hankkeessa mukana olleet opettajat näkivät GPS-paikantimen käyttämisen opetuksessa mahdollisuutena lisätä oppiaineiden integrointia. Liikuntatunnilla kertynyttä dataa korkeuseroista ja nopeudesta tietyllä hetkellä voidaan hyödyntää esimerkiksi fysiikan tunnilla. Teknologia voi tukea näin mielekästä oppimista (Jonassen, 1999), jolloin oppiminen liittyy tosielämän tilanteisiin ja oppija on oppimistilanteessa aktiivinen toimija.  Satelliittipaikantimia on olemassa erilaisia: mm. näytöllisiä navigaattoreita ja rannelaitteita, joissa on myös sykkeenmittausominaisuus. Internetissä on myös ladattavissa ilmaisia GPS-paikannussovelluksia kännyköihin (esim. Sports Tracker).

FutureStep-hankkeessa on ollut lainattavissa 10 kappaletta Garmin Forerunner 405 –rannekellopaikantimia. Paikannin toimii Touch&Scroll- tekniikalla ja soveltuu käyttöominaisuuksiltaan vanhempien oppilaiden käyttöön.  Hankkeessa GPS-paikantimia on kokeiltu lukioikäisten kanssa ja heiltä on kerätty palautetta ja kokemuksia laitteen käytöstä.  GPS-vastaanotinta voi hyödyntää oppilaiden kanssa esimerkiksi suunnistuksessa ja geokätkennässä.

Garminin GPS-paikanninta voi hyödyntää mm.seuraavasti liikuntatunneilla

1. Tehdään virtual partner juoksulenkki (asetetaan kelloon tavoitejuoksunopeus ja lähdetään lenkille)
2. Suunnistetaan kelloon asetettujen koordinaattien mukaisesti
3. Puretaan harjoitukset tietokoneelle ja tarkastellaan Google-mapsilta reittiä ja nopeutta

-Garmin Forerunner soveltuu parhaiten yläkouluun ja lukioon
-GPS-paikantimesta saa monipuolista tietoa harjoituksesta jälkikäteen (mm. nopeus tietyllä hetkellä, korkeuserot, jne.)
-Vaatii opettajalta paljon perehtymistä etukäteen”Kokonaisuutena voidaan todeta, että oppilaat olivat suhteellisen tyytyväisiä kelloon ja sen toimintaan. Harjoitukset ja ominaisuudet saivat plussaa, mutta kellon käyttämisen hankaluus sai miinusta. ”
(Eräs hankkeessa mukana ollut opettaja)

Lainattavat laitteet:

Garmin Forerunner GPS-paikantimet / henkilökohtaiset valmentajat (10 kpl)

Materiaalia:

Garmin Forerunner 405 – tuntisuunnitelmat

Sports Tracker

Vinkkejä GPS:n hyödyntämiseen lopetuksessa löytyy edu.fi-sivustolta

Lähteet

Johanssen, D. H. (1999). Learning with technology. A constructivist perspective. Prentice Hall.

Mainokset
%d bloggers like this: