Kirja

Tulevaisuuden koulua kehittämässä – Uusi teknologia haastaa ja inspiroi

Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka?
Miten uusi teknologia tukee tulevaisuuden taitojen oppimista?

Tulevaisuuden koulu kasvattaa oppijoita kriittiseen ajatteluun, yhteistyötaitoihin, vuorovaikutukseen, kansalaisuuteen, ongelmanratkaisuun, luovuuteen ja tuotteliaisuuteen. On opittava tuottamaan ja tulkitsemaan monimuotoisia mediatekstejä sekä pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja toisten hyvinvoinnista.

Future School Research 1st Wave (FSR) -hankkeessa on tutkittu tulevaisuuden koulun oppimisympäristöjä, oppimista ja opetusta.  Kirja tarjoaa opettajille, tutkijoille ja kasvatusalan toimijoille katsauksia ajankohtaisiin käsitteisiin sekä käytännönläheisiä ideoita, vinkkejä ja menetelmiä hankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien hyödyntämiseen kouluarjessa.

FSR-hankkeen toimintaa on rahoittanut vuosina 2009-2011 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuks (ELY).

Kirjasta on julkaistu 200 kpl:n painos. Voit tiedustella painettua kirjaa osoitteesta antti.siipo(at)oulu.fi

Kirja on luettavissa myös nettipdf-versiona Tulevaisuuden koulua kehittämässä – Uusi teknologia haastaa ja inspiroi

Mainokset
%d bloggers like this: