Kosketuspuhelimet

Near Field Communication (NFC) -teknologian oppimissovellukset 3-5-vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena

Literacy in the 21st Century -hankkeessa pyrittiin kytkemään lapsille luonteva lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen uuden teknologian ympäristöön. Tähän tarjosivat hyvän mahdollisuuden Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa kehitetyt Near Field Communication (NFC) -teknologian oppimissovellukset, joita yhdessä FSR-hankkeen tutkijoiden kanssa kehitettiin päiväkotiin sopiviksi. Tavoitteena oli kehittää lukemaan oppimisen pelejä, joita lapset voisivat pelata toiminnallisesti, sosiaalisesti ja omien mielenkiinnonkohteidensa pohjalta. Tutkijoiden yhteistyönä syntyi useita pelejä, joiden tavoitteena on kehittää lasten luku- ja kirjoitustaitoa. Tutkimuspäiväkodissa kokeiluun osallistui 3–5-vuotiaita lapsia vuosien 2010 ja 2011 aikana. Ohessa esitys, jossa on kerrottu NFC-puhelinkokeilussa käytetystä teknologiasta sekä projektin aikana kehitetyistä eri pelisovelluksista.

Near Field Communication (NFC) -teknologia

Mainokset
%d bloggers like this: