Vertaisoppiminen

Yhteistoiminnallista vertaisoppimista uuden teknologian oppimisympäristössä

Literacy in the 21st Century -hankkeessa pyrittiin ensi- ja kuudesluokkalaisten yhteisessä kummiprojektissa tutkimaan, miten yhteistoiminnallinen vertaisoppiminen tukee tulevaisuuden taitojen omaksumista. Kummiprojektin eri vaiheissa kuudesluokkalaiset opastivat ensiluokkalaisia multimodaalisissa uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppimisympäristöissä, joissa eri oppiaineet integroituvat luontevasti sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Hankkeen aikana toteutettiin useita eri kummiprojekteja. Ohessa esitys, jossa muun muassa taustoitetaan näitä projekteja ja havainnollistetaan projektien sisältöjä.

Yhdessä oppimista vertaisen tuella

Mainokset
%d bloggers like this: