FutureStep

Z

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa

Tietotekniset laitteet ovat yleistyneet ja samaan aikaan nuorten fyysinen kunto on heikentynyt. FutureStep –hankkeessa tutkitaan, voidaanko teknologian keinoin vaikuttaa myös positiivisesti nuorten liikuntatottumuksiin ja terveyteen. Hankkeessa luodaan tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia toimintamalleja yhteistyössä Oulun kaupungin liikunnanopettajien kanssa, sekä tutkitaan liikuntamotivaatiota teknologiaperustaisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksen kohteena ovat yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustavat liikuntateknologiat koulussa, kuten Wii Sports- ja tanssipelit sekä Polar Team2 Pro sykkeenmittausjärjestelmä. Lisäksi tutkitaan henkilökohtaista suoriutumista mittaavien laitteiden, kuten askel-, syke- ja aktiivisuusmittareiden sekä GPS-sateelliittipaikantimien hyödyntämistä koulumaailmassa lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä.

Projektin jäsenet

KM Henna Mikkola                                                          LitM Ari Rahikkala
Projektipäällikkö                                                             Yliopisto-opettaja, liikunta
henna.mikkola@oulu.fi                                                 ari.rahikkala@oulu.fi
+358 40 128 2841 +358 8 553 3693

KK Päivi Jokinen
Tutkimusapulainen
+358 8 553 3814

KK Anna-Emilia Peltoperä
Tutkimusapulainen

KK Henna Koivikko
Tutkimusapulainen

KM Laura Määttä
Tutkimusapulainen

KM, LitK Johanna Korkala, Oulun kaupunki
Liikunnanopettaja
johanna.korkala@eduouka.fi

Yhteistyökumppanit

Polar Electro
KM Niina Palmu
Segment Manager /
Physical Education

LitL Ville Uronen
Koulutuspäällikkö

Teknillinen tiedekunta
prof. Jukka Riekki

Mainokset
%d bloggers like this: