FutureStory

Z

Digitarinat yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä

Future Story –tutkimushanke keskittyy digitarinoiden (Digital Storytelling) mahdollisuuksiin pedagogisena toimintamuotona. Tutkimushanke toteutetaan vuosien 2009-2011 aikana.

Digitarina (Digital Storytelling) on tietokoneella toteutettu kuvakertomus. Se etenee huolella laaditun käsikirjoituksen mukaan lineaarisesti, elokuvan tapaan. Tavallisesti tarina kerrotaan puheen ja kuvien muodossa, musiikilla ja mahdollisilla tehosteäänillä höystettynä. Tarina kestää tyypillisesti 3–5 minuuttia. Kyseessä on siis eräänlainen pienoiselokuva.

Pedagogisena toimintamuotona digitarinan tuottaminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin opettajalle kuin oppilaalle. Prosessikirjoituksen keinoin toteutettu ilmaisurikas käsikirjoitus, autenttiset haastattelut, still-kuvien kerääminen, äänitteiden ja videoklippien editoiminen, projektiesityksen koostaminen, sekä tietysti julkinen esittäminen ja siitä saatava palaute harjaannuttavat tutkivaan ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Aineiston koostamisessa oppilaat harjaannuttavat luonnollisessa kontekstissa vuorovaikutustaitojaan. Oppilaiden yhteistyö on välttä­mätöntä ja yhteistyön myötä sosiaalinen vuorovaikutus sekä ongelmanratkaisu­taidot kehittyvät.

Digitarinoiden työstäminen sitouttaa oppilaat aktiiviseen työskentelyyn, ja projektin aikana oppilaita ohjataan kantamaan vastuuta omasta, mutta myös toisten oppimisesta. Jokainen oppilas tuo oman tietämyksensä ja osaamisensa ryhmän käyttöön ja se konkretisoituu ryhmän yhteisenä tuotoksena. Taitojen oppimisen ohella opitaan sisältöjä sekä kohotetaan oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota.

Digitarinoiden tuottaminen on enemmän kuin opetusmenetelmä. Se on erilainen ja jännittävä tapa suhtautua oppimiseen, tietoon, ympäristöön, toisiin ihmisiin. Yhdessä opiskelu jaetun tavoitteen saavuttamiseksi yhdistettynä nykyteknologian helppo­käyttöisiin työvälineisiin motivoi niin opettajaa kuin oppilasta. Opettajalta tällainen työskentely vaatii vahvaa organisointikykyä ja taitoa ohjata oppilaita yhteistoiminnallisen oppimisen suuntaan.

Digitarinoiden aiheet voivat vaihdella runsaasti. Hyvin usein kyseeseen tulee joko henkilökohtainen narratiivi tai jonkin historiallisen tapahtuman kuvaaminen. Henkilökohtaiset narratiivit voivat olla henkilötarinoita, muistelmia, elämän kohokohtien kuvauksia, paikkasidonnaisia tarinoita, ammattiin ja työuraan liittyviä kertomuksia tai muita henkilökohtaisia tarinoita.

Digitarinoiden työstäminen on pedagogisesti motivoivaa ja soveliailla työvälineillä toteutettuna myös teknisesti helppoa. Future Story -hanke keskittyy digitarinoiden (Digital Storytelling) mahdollisuuksiin pedagogisena toimintamuotona. Siinä tutkitaan ja kehitetään teknologiaperustaisen oppimisympäristön mahdollisuuksia yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa vuorovaikutus, oppiminen, opiskelumotivaatio ja teknologian käyttökokemukset sekä tarinoiden sisällöt.

Hankkeen jäsenet

Professori Riitta-Liisa Korkeamäki

KM Marja Hytönen
Projektitutkija
marja.hytonen(at)oulu.fi
+358 40 184 2830

KM Henna Mikkola
Projektipäällikkö
henna.mikkola(at)oulu.fi
+358 40 184 2841

KK Päivi Jokinen
Tutkimusapulainen
+358 8 553 3814

KM Sanna Isopahkala
Tutkimusapulainen
sanna.isopahkala(at)oulu.fi

KM Laura Määttä
Tutkimusapulainen

Mainokset
%d bloggers like this: