Media Education in FutureSchool

Media Education in FutureSchool – Tulevaisuuden koulun mediakasvatus

 a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä

Kouluissa koetaan viime vuosina syntynyt sukupolvien välinen mediakuilu varsin haasteellisena. Koulun tarjoamat perinteiset, formaalit ja vapaa-ajan tarjoamat informaalit oppimisympäristöt ovat erkaantuneet toisistaan, ja koulu etääntyy lasten ja nuorten arjesta. Näitä oppimisympäristöjä ei ole mielekästä pitää erillään, vaan koulun tulee hyödyntää lasten ja nuorten arjessa käyttämiä uusia medioita myös opetuksessa.

Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä -osahankkeessa tutkitaan digitaalisen videotuotannon hyödyntämistä opetuksen tukena ja lopputuotosten julkaisemiseen liittyviä ilmiöitä ja asenteita. Osahankkeessa rakennetaan myös DV-tuotanto-julkaisumalli, jonka formaaleja ja informaaleja oppimisympäristöjä yhdistävä toiminta on askel kohti sukupolvien välisen mediakuilun umpeen nivomista.

b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä

Tämän päivän lapset ja nuoret viettävät ison osan arjestaan verkon äärellä. Niinpä on luontevaa toteuttaa myös nuorisotyötä verkossa. Mutta miten ja millaisissa ympäristöissä verkkonuorisotyötä tulee tehdä? Tässä osahankkeessa tutkitaan lapsi- ja nuoriso­työn­teki­jöiden verkkovuoro­vaikutus­taitoja ja käy­tän­teitä se­kä rakennetaan yhteistyö­verkostoa hyödyn­tävä kou­lu­tus­malli näiden taitojen ja käytänteiden edistä­miseksi.

Tämä osahanke tähtää nonformaalien kasvattajien moniammatillisen yhteistyön lisäämiseen opettajien ja muiden kasvatusalan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hälventää ja tasoittaa ikäpolvien välistä digitaalista kuilua.

Vastuuhenkilö

Professori Riitta-Liisa Korkeamäki
riitta-liisa.korkeamaki(at)oulu.fi

Hankkeen jäsenet

a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä

Laura Palmgren-Neuvonen, KM
Projektitutkija, projektipäällikkö
laura.palmgren-neuvonen (at) oulu.fi
+358 40 6736318

Antti Siipo
Tutkimusapulainen
antti.siipo(at)oulu.fi
+358 406787225

b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä

Reetta Leppälä, KT
reetta.leppala(at)centria.fi

Tuula Hohenthal, KM
Projektitutkija
tuula.hohenthal(at)centria.fi
+358 40 8086636

Kirsi Vuotila, FM
Projektityöntekijä
kirsi.vuotila(at)centria.fi

Mainokset
%d bloggers like this: