OPTEK – Opetusteknologia koulun arjessa


Tekesin rahoittama monitieteinen Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushanke toteutetaan 1.8.2009-31.5.2011 kahdeksan yliopiston tutkimuslaitoksen, VTT:n, Opetusministeriön ja Liikenne- ja viestintäministeriön  sekä 28 yrityksen ja 12 pilottikoulun yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Tutkimushanketta koordinoi Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. OPTEK-hanke on myös läheisesti yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaan ja opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa toteuttamaan Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeeseen.

Kansallisella tasolla OPTEK-hanke on organisoitu neljäksi tutkimuspaketiksi, joissa tarkastellaan muun muassa infrastruktuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, mediataitoa, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin muutosta ja yritys-kouluyhteistyömalleja. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tulokset sekä niissä todetut kehittämishaasteet kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi. Käytännöllisenä tuotoksena on toimintamalli siitä, miten opetuskäyttöön soveltuva teknologia voi tukea ja havainnollistaa eri oppiaineiden opetusta. Hankkeella pyritään myös tukemaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa sekä hyvien käytänteiden ja innovaatioiden levittämistä, vakiinnuttamista ja vuorovaikutusta.

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta / Future School Research Center (FSR) keskittyy omassa tutkimuspaketissaan teknologiaan perustuvien pedagogisten  innovaatioiden kehittämiseen ja tutkimiseen oululaisessa alakoulussa. Kehitys- ja tutkimustyössä painotetaan viestinnän ja äidinkielen integrointia muihin oppiaineisiin tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tavoitteena on tuottaa yhteisölliseen toimintaan perustuvia mielekkään oppimisen käytänteitä, joita sovelletaan mm. verkko-tv -lähetysten tekemisessä. Samalla perehdytään sosiaalisen median mahdollisuuksiin niin formaalin kuin informaalin oppimisen edistämisessä.

Hankkeen jäsenet

KT Kari Kumpulainen

KM Laura Palmgren-Neuvonen
Projektitutkija
+358 8 553 3617
laura.palmgren-neuvonen(at)oulu.fi

Mainokset
%d bloggers like this: