Julkaisut

Tolonen, Jaana. (2012). Pedagogiset digitarinat – opiskelijoiden käsityksiä digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla. Teoksessa Atjonen, Päivi. (toim.) Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 61, 205–218.

Palmgren-Neuvonen, L., Jokinen, P., Hytönen, M. Korkeamäki, R., Mikkola, H. & Korkeamäki, R.-L. (2012). Tulevaisuuden koulun aaltoja – Äidinkieltä ja monitekstitaitoja oppimassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti touko-kesäkuu 2012. Saatavilla html-muodossa osoitteessa http://www.kieliverkosto.fi/article/tulevaisuuden-koulun-aaltoja/

Mikkola, H., Koivikko, H., Peltoperä, A-E., Rahikkala, A., Kumpulainen, K., Riekki, J. (2011). ActiveAquarium -virtuaaliakvaarion vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen, motivaatioon ja tavoiteorientaatioon. Liikunta & Tiede 6/2011, s. 32-39.

Mikkola, H., Jokinen, P. & Hytönen, M. (2011). Tulevaisuuden koulua kehittämässä — Uusi teknologia haastaa ja inspiroi. Oulun yliopisto.

Riekki, J., Cortés, M., Hytönen, M., Sánchez, I. & Korkeamäki, R-L. (2011). Learning to Read by Touching Nametags with NFC Phones. The Fourth International eLearning Baltics Conference (eLBa 2011), 26-27 May 2011, Rostock, Germany.

Riekki, J., Cortés, M., Hytönen, M., Sánchez, I. & Korkeamäki, R-L. (2011). Touching Nametags with NFC Phones: a Playful Approach to Learning to Read. In The Journal ”LNCS Transactions on Edutainment. Special Issue on Interactive Digital Storytelling” in press.

Mikkola, H., Kumpulainen, K. & Rahikkala, A. (2011). Pedometer intervention among 4th graders – Pedometers as pedagogical practise to enhance children’s wellbeing in formal and informal contexts. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 2586-2593). Chesapeake, VA: AACE.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2011). Acquiring learning skills by making movies – DV production in mother tongue education. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 1182-1189). Chesapeake, VA: AACE.

Palmgren-Neuvonen, L., Kumpulainen, K. & Vehkaperä, A. (2011). Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – teknologioiden innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa, teoksessa Kankaanranta, M. (Toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (s. 189 – 207). Saatavilla osoitteessa: http://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf.

Mikkola, H., Rahikkala, A., Kumpulainen, K. & Riekki, J. (2010). ActiveAquarium – Virtual fish reflecting your physical activity. In Kumpulainen, K. & Toom, A. (Ed.)The proceedings of the 20th Annual Conference of the European Teacher Education Network ETEN (pp. 7-18). Published jointly by ETEN (The European Teacher Education Network), University of Helsinki, Department of Teacher Education, and CICERO Learning, University of Helsinki.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2010). Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – videotuotanto äidinkielen opetuksen välineenä. In Viteli, J. & Östman, A. (Ed.) ITK 2010. Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. University of Tampere. Department of information studies and interactive media.TRIM Research Reports 1. ISBN 978-951-44-8162-8. Saatavilla osoitteessa: http://tampub.uta.fi/infim/978-951-44-8162-8.pdf [viitattu 2.12.2010]

Mikkola, H., Kumpulainen, K., Rahikkala, A., Pitkänen, M., Korkeamäki, R-L. & Hytönen, M. (2010). FutureStep – Enchacing children’s wellbeing by using activity monitors in formal and informal contexts (pp. 5687-5694). INTED2010 Proceedings CD. ISBN: 978-84-613-5538-9

Kumpulainen, K., Mikkola, H., Korkeamäki, R-L. & Pitkänen, M. (2010). FutureStory – Learning with digital storytelling (pp. 86-96). INTED2010 Proceedings CD. ISBN:978-84-613-5538-9.

Pitkänen, M., Korkeamäki, R-L, Hytönen, M., Mikkola, H. & Kumpulainen, K. (2010). Literacy in the 21st Century – preschoolers in the way becoming multiliterate in a digital learning environment (pp. 1288-1296). INTED2010 Proceedings CD. ISBN: 978-84-613-5538-9

IRC-Galleria-kysely (2009): Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuoristyöntekijöistä verkossa (pdf). FSR online-report.

Kumpulainen, K., Mattila, P. & Miettunen, J. (2008). In Search of Future Education, New Technology as a Transformative Agent for Learning. In McFerrin, K., Weber, R., Carlsen, R. & Willis, D. (Eds.) Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, Las Vegas, Nevada, USA (full paper, pp. 2674-2681). Chesapeake, VA:AACE.

Mikkola, H., Oinas, M. & Kumpulainen, K. (2008). Online Identity and Body Image Among Young IRC-Gallery Users. In McFerrin, K., Weber, R., Carlsen, R. & Willis, D. (Eds.) Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, Las Vegas, Nevada, USA (pp. 3080-3085). Chesapeake, VA:AACE.

Kumpulainen, K. (2008). Digitarinat yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjinä. In Horila, M. (Ed.) ITK 2008. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa konferenssi, Hämeenlinna 17-18.4.2008. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 20-21.

Mikkola, H., Oinas, M. & Kumpulainen,K. (2008). IRC-Galleriaa käyttävien nuorten verkkoidentiteetti ja kehonkuva. In Horila, M. (Ed.) ITK 2008, Interaktiivinen teknologia koulutuksessa-konferenssi, Hämeenlinna 17-18.4.2008. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 20.

Posterit

Hytönen, M. & Korkeamäki, R-L. (2010). Literacy in the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito.Kasvatustieteen päivät, Rovaniemi 25.11.-26.11.2010.

Mikkola, H., Kumpulainen, K., Riekki, J. & Rahikkala, A. (2010). ActiveAquarium – Virtuaaliakvaario oppilaiden liikunta-aktiivisuuden heijastajana. Kasvatustieteen päivät, Rovaniemi 25.11.-26.11.2010.

Korkeamäki, R-L., Hytönen, M. & Mikkola, H. (2010). Future School Research Center – Future School Research – 1st Wave 2009-2011 -hanke. VII ETMU Days 21-22 October 2010, University of Oulu.

Kumpulainen, K. & Palmgren-Neuvonen, L. (2010). Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla –tvt:n innovatiivinen käyttö äidinkielen opetuksessa. OPTEK-tutkijatapaaminen 19.3.2010, Helsinki.

Abstraktit

Räisänen, S. & Korkeamäki, R-L. Opettajuus multimodaalisessa oppimisympäristössä. (2010). Kasvatustieteen päivät, Rovaniemi 25.11.-26.11.2010.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2010). Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – tieto- ja viestintätekniikan innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa. Kasvatustieteen päivät, Rovaniemi 25.11.-26.11.2010.

Tolonen, J. (2010). Ikitarinoista digitarinoihin – reflektio oppimisen edistäjänä digitarinaprojektin aikana. Kasvatustieteen päivät, Rovaniemi 25.11.-26.11.2010.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2010). Innovative technology-supported pedagogical practices in mother tongue education – Obtaining learning skills by producing DV movies. ETEN Conference, Helsinki 16.4.2010.

Pro Gradu -tutkielmat

Jokinen, P. (2011)  Lukemaan oppijan kolmas tila – Monikulttuurisen lapsen identiteetin rakentuminen kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä. Oulun yliopisto.

Tolonen, J. (2011). Pedaogogiset digitarinat – Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Koivikko, H. & Anna-Emilia Peltoperä (2011). Maailma liikkuu – Ihminen ei? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Kaivosoja, A. (2010). Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä. Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Mainokset
%d bloggers like this: